Skip to main content


RT @divani
Ako učiť o dezinformáciách? Nechať študentov, nech nejaké dezinfo sami vytvoria.

(Navyše, je to veľmi zábavné vlákno.) https://nitter.cz/jswatz/status/1631760748316614662

(Nitter addon enabled: Twitter links via https://nitter.cz)