Skip to main content


RT @R_Bartonicek@twitter.com

1) Přináším první ukázku z dnešního Pochodu vděčnosti z Václavského na Staroměstské náměstí. Nikdy v životě jsem neslyšel tolikrát děkovat jako dnes děkovali Ukrajinci naší zemi. Však to na videu uslyšíte i z mého rozhovoru. I já děkuji vám všem, kdo pomáháte. DĚKUJU ČESKO!

🐦🔗: https://nitter.cz/R_Bartonicek/status/1566393841581694979

In an attempt to protect your privacy, links to Twitter in this posting were replaced by links to the Nitter instance at https://nitter.cz

Schmaker reshared this.

Hezký gesto .. symbolický je, že den před tam demonstrovali nějaký ňoumové za "Ukončení plánovaného ředění národa" ..